Nyhetsbrev Nr 1 2014nature of light Vattenledningsparken Jönköping

Nyhetsbrev Nr 2 2014
From Dusk - Dawn

Se här!

Nature of Light
Internationell Konferens
25 - 27 November 2015

Mer information kommer!

Letar Du information om belysning?
Information i 10 olika kategorier
Se här!

EES-skolans utlysta stipendier

Här hittar du utlysta stipendier inom EES-skolans verksamhet (Skolan för elektro- och systemteknik)

Stipendiet ska ge stipendiat tillfälle att genom resor eller genom praktikverksamhet i utlandet studera eller att i Sverige, eller utlandet, företa undersökningar eller experiment beträffande ljuskällor eller belysningsteknik.

Mer information

Publicerat: 2014-12-04

LED kan bli trådlöst internet

 

Shuji Nakamura, en av årets Nobelpristagare i fysik, tror att lampor i framtiden kan utgöra ett trådlöst internetnätverk.

Läs mer och lyssna på inslaget i Sveriges Radio

Publicerat: 2014-12-02

Nobelpristagare gjorde plats för sumobrottning

Sumobrottning är en populär tv-sport i Japan. Numera är det tjocka killar som slåss på en tunn tv-skärm. Men så har det inte alltid varit. När Nobelpristagaren i fysik, Hiroshi Amano, var ung student var inte bara sumobrottarna tjocka, det var även tv-apparaterna. Det här innebar problem för japanerna eftersom de flesta bor i väldigt små bostäder, säger Hiroshi Amanao. Det här var ett problem som han ville lösa.

Läs mer och lyssna på inslaget i Svergies Radio

Publicerat: 2014-12-01

LED-belysning och brukaren

En inventering av aktuell humanrelaterad LED-forskning genomfördes under 2013. Med utgångspunkt i detta material har föreliggande forskningsöversikt sammanställts. Totalt omfattar denna drygt 400 artiklar, som redovisas under följande rubriker: Den biologiska klockan; Flimmer och dimring av LED; Energibesparing: dagsljus och ljusstyrning; Färgåtergivning; Bländning och slutligen; Upplevda ljuskvaliteter.

Carina Adanko, Marianne Küllers forskningsöversikt
Hela rapporten

Publicerat: 2014-11-27

Call for papers: LIGHT

Junctures seeks submissions on the following: Light in Nature, Light in Culture, Light in Science, Light in Technology. Philosophical, historical and cultural approaches to light Approaches to light that engage with its emotional and aesthetic impact Art/science collaborations

Läs mer

Publicerat: 2014-11-27

LED-belysning kan hjälpa vår dygnsrytm

Forskare vid Lunds Universitet ska ta fram ett IT-system som kan anpassa belysningen hemma så att man ställer in dygnsrytmen rätt och sover gott om natten och vaknar utvilad. Sensorer och LED-lampor ser till att varje individ får rätt ljusdos för att hålla sig frisk.

Lyssna på Radioinslaget med professor Thorbjörn Laike

Publicerat: 2014-11-21

Ny kursomgång – Anmälan öppen! Energieffektiv, god belysning

campus_varnamo_logo_svart

Ny chans att anmäla sig till unik kurs i Energieffektiv, god belysning.

Den första omgången av den nya kursen Energieffektiv, god belysning har nyligen avslutats på Campus Värnamo. 18 kursdeltagare från hela landet har samlats vid 3 tillfällen under en 6-månadersperiod för att lära sig mer om just energieffektiv, god belysning. Kursen är framtagen på uppdrag av Energimyndigheten och bygger på behov av kompetensutveckling som uttryckts av branscher som på ett eller annat sätt arbetar med belysning – allt från beställare, upphandlade och arkitekter till armaturtillverkare och elinstallatörer. Läs mer…

Publicerat: 2014-11-21

Health Aspects Report

IEA 4E Solid-State Lighting Annex

Potential Health Issues of Solid State Lighting, Final Report

 24 September 2014; Stockholm, Sweden

Läs hela rapporten

Publicerat: 2014-11-17

Life-Cycle Assessment Report

IEA 4E Solid-State Lighting Annex

Life Cycle Assessment of Solid State Lighting, Final Report

 17 September 2014; Stockholm, Sweden

Läs hela rapporten

Publicerat: 2014-11-17

Belysnings-Sverige har sorg.

Peter Pertola NY

Peter Pertola har lämnat oss och lämnar ett mycket stort tomrum efter sig. Peter var en oerhört kunnig och skicklig ljusdesigner. Han kombinerade sitt stora kunnande med en praktisk kompetens som få kunde mäta sig med. Vid flera tillfällen i samband med seminarier och konferenser lämnade Peter mycket insiktsfulla kommentarer. Peter satte också in belysning i sitt sammanhang. Byggprocessen, dess fel och brister, uppmärksammades av Peter och han arbetade hårt för att förbättra situationen. Detta spår ledde också in Peter på forskningens område och han presenterade 2012 sin licentiatsuppsats inom Bygg- och fastighetsekonomi. Han såg också tidigt att ett professionellt kunnande är essentiellt och arbetade intensivt för att ljusdesignerskrået skulle bli erkänt som en egen profession vilket resulterade i att branschorganisationen Svensk Ljusdesigner bildades 2013.

Peter deltog också mycket aktivt i Ceebels arbete och verkade ha ett oändligt förråd med reflektioner om ljus och dess påverkan. Han brann i allra högsta grad för ämnet och hade förmågan att sprida detta engagemang till andra. Peter var en stor tillgång inom Ceebel där han bland annat var verksam i referensgruppen under uppbyggnadsskedet, då han gärna delade med sig av sin stora kunskap.  Jag träffade Peter i samband med Ljusdagen 2014 och vi bestämde att vi skulle träffas för att diskutera skolbelysning under hösten. Så blev det inte. Vi kommer att sakna Peters inlägg och kommentarer. Tomrummet blir svårt att fylla. Våra varmaste tankar går till Peters anhöriga.

Thorbjörn Laike

 

Publicerat: 2014-11-13

Better Tag Cloud