Nyhetsbrev Nr 1 2014 Vattenledningsparken Jönköping CIE

Nyhetsbrev Nr 1 2014
Tema: Belysning för äldre

Se här!

Letar Du information om belysning?
Information i 10 olika kategorier
Se här!

CIE Lighting Vocabulary
Svensk-engelsk ordlista
1 500 ord och begrepp
inom belysningsområdet
Se här!

IEEE Seminarium med Prof. Maïté Brandt-Pearce, Torsdagen den 20 mars kl: 15.00, Chalmers University of Technology

Wireless Connectivity through Lighting: Techniques and Applications of Visible Light Communications
​Talare: Professor Maïté Brandt-Pearce, University of Virginia och Chalmers Jubileumsprofessor

Läs mer

NY ComsocSweden_200pxNY vts-logo_190pxNY ITlogo_190px

Publicerat: 2014-03-10

Syn och belysning för äldre i arbetslivet

Arbetsmiljöverket har tagit fram en rapport om syn och belysning för äldre i arbetslivet.
Rapporten

Publicerat: 2014-03-06

IEA-SHC Task 50

IEA-SHC Task 50
lanserar en enkät som handlar om avancerade belysningslösningar för eftermontering i befintliga byggnader.
Undersökningen riktar sig till alla aktörer som är inblandade i
eftermonteringsprocessen av elektrisk belysning och designstrategier för att öka dagsljusutnyttjandet.

Enkät

Publicerat: 2014-03-05

Ljusdagen 2014

Ljusdagen 2014

9 september på Berns salonger i Stockholm

Publicerat: 2014-03-04

Internationella ljusåret 2015

 

EPS_UNESCO_IYL2015 Läs mer…

Publicerat: 2014-02-26

Ny Nordisk Masterutbildning i Ljusdesign

Aalborg Universitet i Köpenhamn startar en ny Masterutbildning
i Ljusdesign hösten 2014Lighting design

Läs mer…

Publicerat: 2014-02-24

Modell för optimerad energieffektivitet i belysningsanläggningar för cellkontor och kontorslandskap

Monica Säter, Avdelningen för Arkitektur, CHALMERS har i samarbete med Kristoffer Johnsson, JLT och Berndt Johansson, FranMan arbetat med utveckling av grundprinciper för synkronisering av dagsljus och kompletterande belysning och en ljusdesignprocess som ger hög måluppfyllelse för god rumsutformning, ljusrelaterad hälsa, visuell komfort och energieffektivitet.

Ett post dok projekt om klimatsmart belysning för kontor
Dagsljus är det mest klimatsmarta ljus vi har. Att leva med dagsljus så som det uppträder i rummet under dagen är det mest energieffektiva val man kan göra vad gäller belysning. Samtidigt som vi utnyttjar dagsljuset fullt ut får vi rätt information till vår kropp för att upprätthålla en väl fungerande dygnsrytm.

Samarbeta med dagsljuset
Om vi samarbetar med dagsljuset och fyller i bara där det verkligen behövs och när det behövs och på en nivå som stämmer med tiden på dygnet så får vi inte bara ett ljus i rummet som vi mår bra av utan samtidigt också en mycket låg energianvändning.

Sammanfattning av slutrapport 

Publicerat: 2014-02-19

Kompetensutveckling inom energieffektiv, god belysning

Tekniska Högskolan i Jönköping och Campus Värnamo erbjuder, med start i mars 2014, kompetensutveckling inom området energieffektiv, god belysning särskilt riktad till yrkesverksamma i bygg-, fastighets- och konsultbranscherna.

MÅL MED KURSEN

  • Öka kunskapen om funktion, belysningskvalitet, energieffektivisering och ekonomi.
  • Öka förståelsen och samverkan mellan aktörerna i bygg- och fastighetsbranschen
  • Öka takten i övergången till ny teknik, för mer energieffektiva och hälsobefrämjande belysningslösningar.

MÅLGRUPP & UPPLÄGG
Kursen erbjuds till beställare, byggherrar, projektledare, arkitekter, elkonsulter, elinstallatörer med flera. Olika yrkeskategorier deltar i samma kurs. Kursen pågår ca 6 månader och omfattar träffar vid 3 tillfällen samt eget arbete däremellan. Kurstillfällen i Värnamo: 25-26 mars, 15-16 maj och 17-18 september.

Efter avslutad och godkänd kurs erhålls betyg med högskolepoäng (6 Hp) alternativt kursintyg.

Läs mer…

Publicerat: 2014-01-16

LUX Helsinki Galleri

Lux Helsinki

Den nyligen avslutade ljusfestivalen LUX Helsinki har samlat bildmaterial av ljusverken från år 2009 fram till 2014 till en galleri på hemsidan. Från de tidigare åren finns även videoklipp längst ner under bildgalleriet.

Publicerat: 2014-01-16

Elmässan Öresund 2014

Elmässan

Tid:    5-6 februari 2014
Plats: MalmöMässan, Malmö

Elmässan i Malmö, 5-6 februari, innehåller en hel del ljus, både inom det ordinarie seminarieprogrammet och i form av ÅFs ljuskola. Belysningsbranschen har presentationer om både ljusstyrning och om val av LED-produkter och lönsamheten av LED-belysning. Dessutom presenteras två bidrag till Ljuspriset av upphovsmännen. Se detaljerna på seminarieprogrammet för Elmässan. Registreringssidan hittar du här.

Publicerat: 2014-01-15

Better Tag Cloud