Kategori -Tekniska Högskolan i Jönköping

Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) är en av fyra fackhögskolor inom Högskolan i Jönköping. Visionen är att vara europaledande i att utveckla och förmedla ny teknik och kunskap som stärker små och medelstora företags internationella konkurrenskraft. Tekniska Högskolan samarbetar med ett 70-tal universitet världen över.

Belysningsvetenskap
Forskningen inom Belysningsvetenskap är bred och inriktas bland annat på att kartlägga interaktionen människa ljus färg och rum som grund för utformning av för brukaren väl fungerande belysningsanläggningar.

Genombrott i kunskaper om relationen människa och ljus visar vägen för en stark utveckling på området. Ämnet berör utformning av rum, planeringsmetoder och teknikanvändning. Besparingspotentialen vad gäller den energi som åtgår för att driva landets belysningsanläggningar är stor. Ett utökat nyttjande av dagsljus som allmänbelysning är en av många vägar att åstadkomma en önskad energibesparing. Forskningsfältet växer snabbt över hela världen och kommer att förändra vår syn på utformningen av den framtida belysningsanläggningen.

Verksamma inom ceebel
Roy Holmberg, Professor i installationsteknik
Nils Svendenius, Professor i Belysningsteknik
Annika Kronqvist, doktorand JTH/CTH, Inredningsarkitekt, Belysningsplanerare
Mathias Adamsson, Doktorand JTH/ LTH, Magister i Industriellt byggande, Belysningsplanerare
Magnus Wikander, Doktorand JTH/LTH, Magister i Industridesign, Belysningsplanerare

Pågående projekt:

  • Kompetens vid projektering och upphandling av belysning i byggprocessen
  • Ökat användande av dagsljus – en demonstrationsanläggning
  • Utredning kring utbildning i energieffektiv belysning för yrkesverksamma
  • Utveckling av energisnål och innovativ ljusstyrande LED-optik
  • IEA Annex 45, Energieffektiv elektrisk belysning
  • Utveckling av LED-armaturer för innemiljö
  • Enkätstudie: Kriterier för val av armaturer för kontorsmiljö
  • Better Tag Cloud