Kategori -Tekniska Högskolan i Jönköping

Tekniska Högskolan är en av fyra fackhögskolor vid Högskolan i Jönköping. De är en av landets största utbildare av högskoleingenjörer och tekniker och har omfattande kontakter med näringslivet och internationellt studentutbyte. Forskning och forskarutbildning inriktas dels på Belysningsvetenskap och dels på Industriell produktframtagning i samverkan, särskilt tillämpningar i och för små och medelstora tillverkande företag och näraliggande tjänsteföretag.

Better Tag Cloud