Kategori -Lunds universitet

Lunds universitet grundades 1666 och är idag ett av Europas ledande lärosäten med utbildning och forskning inom teknik, naturvetenskap, juridik, samhällsvetenskap, ekonomi, medicin, humaniora, teologi, konst, musik och teater. Vid LU finns 47 000 studenter och 6 300 anställda. Samarbete sker med 680 partneruniversitet i mer än 50 länder.

Stiftelsen TEM vid Lunds Universitet 1981, och initierades utifrån ett behov av kunskapsöverföring mellan privat och offentligt näringsliv å ena sidan och universitet och högskola å andra sidan. TEM bedriver idag konsultverksamhet, leder innovations- och utvecklingsprojekt, driver nätverk och håller näringslivsanpassade utbildningar, både nationellt och internationellt, allt med fokus på hållbarhet.

 • Projekt inom ceebel.
 • Reine Karlsson, projektledare

  Lunds Tekniska Högskola, som bildades 1961, är sedan flera år den tekniska fakulteten på Lunds universitet. Här finns alla klassiska civilingenjörsprogram liksom samt arkitekt- och industridesignprogram.

  Miljöpsykologi tillhör Institutionen för Arkitektur och byggd miljö och verksamheten är huvudsakligen inriktad på forskning. Undervisningen i ämnet sker i första hand inom arkitektprogrammet, men det ges även kurser för studenter vid övriga institutioner vid LHT och vid Lunds Universitet, både inom grund- och forskarutbildningen.

 • Projekt inom ceebel.
 • Verksamma inom programmet:

  Mathias Adamsson
  Marie-Claude Dubois
  Maria Johansson, projektledare
  Linda Kuhn
  Marianne Küller
  Thorbjörn Laike, projektledare
  Pimkamol Maleetipwan Mattsson

  Better Tag Cloud