Kategori -Luleå Universitet

Luleå tekniska universitet bedriver forskning inom tekniskt vetenskapsområde och humanistiskt-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde. Forskningen är i huvudsak tillämpad och kännetecknas av ett gränsöverskridande samarbete inom universitetet i nära samverkan med näringsliv och samhälle.

Elkraft är ett teknikområde som funnits i mer än hundra år. Hela samhället är idag baserat på att det finns en tillförlitlig tillgång på elkraft för att infrastrukturen i form värme, vatten, avlopp, ventilation, tele- och datakommunikation m.m. skall fungera.

Pågående projekt
Minskad livslängd på grund av elektromagnetiska störningar
Projektledare: Martin Lundmark vid Tillämpad fysik, maskin- och materialteknik (TMV)

Det ser ut som att vi inte kan hitta det du söker.

Better Tag Cloud