Kategori -SP

SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är ett centrum för forskning och innovation. Basen är huvudsakligen nationell, men man arbetar i ökad omfattning internationellt med kunduppdrag och projekt.
Arbetet är behovsinriktat med helhetssyn och tvärvetenskaplighet genom olika profilområden. Marknaden erbjuds branschanpassad tillgång till koncernens samlade kunskaper och resurser för innovativ problemlösning och teknikutveckling.
Internationellt samarbete
Kompetensen är internationellt konkurrenskraftig inom utveckling och utvärdering av teknik, material, produkter och processer. SP deltar i olika forskningsprogram och samarbetar med universitet, högskolor och institut – både i Sverige och utomlands.

Pågående projekt:

  • Lysdioder som nästa generations belysningsljuskälla
  • Utveckling av energisnål och innovativ ljusstyrande LED-optik
  • Better Tag Cloud