Kategori -Energimyndigheten U

Energimyndigheten har i samarbete med bland andra Bertil och Britt Svenssons stiftelse för belysningsteknik avsatt totalt 40 miljoner kronor till förbättrad energieffektivisering inom belysningsområdet. Satsningen ligger inom ramen för Program för energieffektivisering inom belysningsområdet.
Forskningen i programmet ska främst fokusera på följande två huvudområden:
• Projekt som kan påskynda omställningen av nuvarande belysningssystem till sådana som utnyttjar
modern och existerande teknik.
• Projekt som utvecklar nuvarande belysningsteknik till en mer energieffektiv belysning.

Better Tag Cloud