Kategori -Konstfack

Konstfack bedriver utbildning på kandidat- och masternivå inom olika grenar av design, konst, konsthantverk och bildpedagogik. www.konstfack.se
Gruppen för färg- och ljusforskning arbetar med projekt som oftast inkluderar både färg- och ljusaspekter. Det största av dessa projekt var SYN-TES: Human colour and light synthesis. Towards a coherent field of knowledge. Dess hemsida www.konstfack.se/SYN-TES innehåller länkar till publikationer på svenska och engelska, där projektets resultat presenteras.
Tre av gruppens projekt berör specifikt belysning och energieffektivitet och har finansierats av energimyndigheten. Kontaktpersoner: Karin Fridell Anter karin.fridell.anter(a)konstfack.se och Ulf Klarén ulf(a)klaren.se

Better Tag Cloud