Energimyndigheten

Juleljus… Energimyndigheten har testat och ger r√•d

ljus11

F√∂r sjunde √•ret i rad publicerar Energimyndigheten sitt traditionella test av julbelysning. Under √•rets test har adventsstj√§rnor, ljusslingor, stakar och dekorationsljus inte enbart m√§tts efter hur mycket el de konsumerar. √Ąven lampornas f√∂rm√•ga att korrekt ange f√§rger p√• f√∂rem√•l och dess ljustemperatur har testats.

Årets test visar att medan utbudet av ljusslingor idag domineras av just elsnåla LED-lampor sitter det däremot ofta äldre lamptyper färdigmonterade i de sjuarmade elljusstakar som för många blivit en symbol för julmys runt om i landets stugor.

Det nya för årets test är att Energimyndigheten testat hur mycket ljus LED-lamporna faktiskt ger (mätt i lumen), deras förmåga att återge föremåls färger på ett naturtroget vis (med hjälp av ett så kallat färgåtergivningsindex, Ra) samt huruvida deras sken drar åt det varmare eller kallare hållet.

Hela det informativa testet finner du på Energimyndighetens webbsida, och här nedan får du de viktigaste tipsen från Energimyndigheten:

Så väljer du rätt julbelysning!

 1. Köper du nytt? Se till att LED-lampor ingår.
 2. Dags att byta lampor i staken? LED-lampor kostar inte mer än äldre glödlampor men är desto snällare mot elräkningen.
 3. Släck lamporna när de inte används.
 4. Titta och k√§nn p√• str√∂mtransformatorn (den dosa som omvandlar v√§gguttagets sp√§nning) i butiken. √Ąr den varm och tung? D√• drar produkten med s√§kerhet mer el √§n om den k√§nns sval och l√§tt. Tester visar att det kan skilja mellan 36 och 75 procent i effektivitet mellan transformatorerna.
 5. Låter du gamla lampor brinna även i jul? Koppla dessa till en timer som släcker automatiskt. Det minskar elanvändningen.

Publicerat: 2013-11-27

Report on Plasma Lighting Systems

The National Lighting Product Information Program (NLPIP) at Rensselaer Polytechnic Institute’s Lighting Research Center (LRC) recently released its latest publication, Lighting Answers: Plasma Lighting Systems. Plasma lighting systems, also known as electrodeless high-intensity discharge, light-emitting plasma, high-efficiency plasma, or advanced plasma lighting are emerging in the marketplace primarily for high-bay and outdoor lighting applications. Many specifiers and others involved with lighting technologies have heard of plasma lighting systems, but would like more information on how plasma compares with other light sources, regarding performance characteristics such as light output, system efficacy, color characteristics, lumen maintenance, and rated life. Lighting Answers: Plasma Lighting Systems provides straightforward information on these performance characteristics and others such as operating orientation, dimming, warm-up and restrike times, electromagnetic compatibility, and ultraviolet radiation.

The report details findings from NLPIP’s study of plasma lighting systems, conducted from 2012 to 2013, and responses from a survey of more than 300 lighting specifiers who provided their opinions on the application of plasma lighting systems and information on any installations they had evaluated.

Key findings include:

 • Purchasing plasma lighting systems can be difficult.
 • The tested plasma lighting systems have system efficacies comparable to conventional sources used for high-bay and outdoor lighting applications.
 • The tested plasma lighting systems have color rendering characteristics comparable to conventional sources although they have a greenish-white tint.
 • The tested plasma lighting systems could be dimmed but dimming impacts color and system efficacy.

The report was sponsored by the Connecticut Energy Efficiency Fund, Natural Resources Canada (NRCan), and the New York State Energy Research and Development Authority (NYSERDA).

Lighting Answers: Plasma Lighting Systems is available free to the public, courtesy of the above sponsors, at: http://www.lrc.rpi.edu/nlpip/publicationDetails.asp?id=936&type=2.

More about Rensselaer Polytechnic Institute at http://www.lrc.rpi.edu

Publicerat: 2013-11-18

Påminnelse РNordisk konferens om kvalitén på energieffektiv belysning!

From Dusk to Dawn Рthe Quality of Energy Efficient Lighting är en Nordisk konferens om kvalitén på energieffektiv belysning.

Konferensen, som organiseras av Ceebel, består av en dag av nordisk konferens på den 5 november för alla intresserade med talare från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige, samt av en halvdags workshop på den 6 november för belysningsforskare inom Energimyndighetens Program för energieffektivisering inom belysningsområdet.

Konferensen organiseras på Arkitektur- och designcentrum (f.d. Arkitekturmuseet) på Skeppsholmen i Stockholm 5-6 november 2013.

Inbjudan, programmet och anmälningsinformation hittar du här:
http://ceebel.se/wp-content/uploads/2013/10/From-Dusk-to-Dawn.pdf

Anmäl dig idag för att försäkra din plats (deltagarantalet är begränsat)!

Anmälan gör du på: http://ceebel.polldaddy.com/s/registration

För projektledare inom Energimyndighetens Program för energieffektivisering inom belysningsområdet:
http://ceebel.polldaddy.com/s/projectleaders

Publicerat: 2013-10-08

Belysningsseminarium om marknadskontroll för importörer, tillverkare, återförsäljare och branschkonsulter

logotyp energimyndgheten

Energimyndigheten, Elsäkerhetsverket, Naturvårdsverket och Swedac informerar om marknadskontroller inom belysningsområdet på måndag den 9 september 09:30-14:00 på Hotell Rival i Stockholm. Ladda ner programmet där du även hittar länken till anmälan. Antalet platser är begränsat (35 st) och sista anmälningsdagen är den 3 september. Kontaktpersonen är Christofer Silfvenius: christofer.silfvenius[at]energimyndigheten.se

Publicerat: 2013-08-27

Avancerad belysningsutbildning på Lighting Research Center 10-15 juni 2013 Рanmäl dig nu!

logotyp energimyndghetenSwedish Seminar 2013_rev130207

Tid: 10 Р15  juni 2013
Plats: Lighting Research Center i Troy, NY, USA

Genom effektiv belysningsteknik sparar man stora mängder energi och kan dessutom ofta förbättra upplevelsen av ljuset! Ett led i Energimyndighetens belysningsstrategi är utbildning och där samarbetar de sedan flera år med välrenommerade Lighting Research Center i Troy, NY, USA.

Kursen vänder sig till personer som är verksamma inom belysningsområdet på myndigheter, högskolor/universitet, kommuner, företag eller som konsulter i belysnings-Sverige.

Kursinnehåll

Modulär uppbyggnad efter deltagarnas önskemål på avancerad nivå.
Exempel på ämneskategorier:

(1) Photometry and Lighting Measurement
(2) Solid-State Lighting Technologies
(3) Outdoor Lighting
(4) Light and Color
(5) Human Factors in Lighting
(6) Daylighting
(7) Light and Health

Kurskostnad

Energimyndigheten har ett avtal med LRC och står för den huvudsakliga kostnaden för kursen, dock tas en viss kursavgift ut beroende på deltagarkategori. Resa och logi betalas av alla deltagare själva.

Deltagare från andra myndigheter                                                Gratis
Deltagare från kommuner och högskolor/universitet            600 USD
Deltagare från företag och konsulter                                            600 USD

Läs mer om kursen i Avancerad belysningsutbildning på LRC juni 2013 och i Swedish Seminar 2013.

Anmälning och frågor om kursen:

Thomas Sandvall                        thomas.sandvall[AT]energimyndigheten.se
Helena Ahlkvist Johansson   helena.ahlkvistjohansson[AT]energimyndigheten.se
Peter Bennich                              peter.bennich[AT]energimyndigheten.se

Publicerat: 2013-05-13

Energieffektivisering inom belysningsområdet Рutlysning

energimyndigheten

Energimyndigheten har beslutat att inom FoU-programmet Energieffektivisering för belysningsområdet utlysa totalt 20 miljoner. Programmet utgör Etapp 2 av ett program som startades 2008. Den nya etappen pågår från 1 januari 2013 till 31 december 2015.

Energimyndigheten inbjuder nu universitet, högskolor, institut, konsult- och industriföretag att ansöka om stöd för FoU-projekt inom följande delområden:

Inriktning av tillämpningsprojekt för energieffektivisering inom belysningsområdet

 • Teknik av betydelse f√∂r ljusstyrning (sensorer, IT, optik mm) samt dess visuella och icke-visuella effekter
 • Anv√§ndares uppfattningar om och upplevelse av visuella och icke-visuella effekter
 • Utv√§rderingar av styrmedel avsedda att f√∂rb√§ttra belysningars energiprestanda.
 • Modeller/metoder f√∂r att underl√§tta implementering av belysning i bygg-planeringsprocessen
 • Metoder f√∂r energirevisioner och energideklarationer av belysning f√∂r olika lokaler
 • Teknik f√∂r enkelt utbyte av ljusk√§lla n√§r nya och effektivare s√•dana utvecklats
 • V√§g-, gatu- och tunnelbelysning. Behov, innovation, utveckling, validering, utv√§rdering av v√§g- och tunnelbelysning utifr√•n t.ex. √§ldre och m√∂rkerk√∂rning, styrning som en del av infrastrukturen, belysningsmodeller samt den kommande CEN standard g√§llande val av belysningsklasser och energiklassificering (arbetsmaterial kan rekvireras)
 • √Ėversikter √∂ver aktuell och f√∂rv√§ntad utveckling inom ovann√§mnda belysningsomr√•den avseende t ex systeml√∂sningar, teknikutveckling, installationer resp. aff√§rsutveckling.

Programmet stödjer forsknings- och utvecklingsinsatser och stöd kan ges till grundläggande FoU med 100%. För tillämpad FoU kan stöd ges med högst 50% av projektets totalkostnad, samt för demonstrationsprojekt kan stöd uppgå till högst 25% av den totala projektkostnaden.

Information om stödnivåer finns i förordning 2008:761 som kan hämtas på följande länk:

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080761.htm

Vidare information om Programmets inriktning redovisas i:

 • Programbeskrivning f√∂r Etapp 2

Ansökningarna kommer att bedömas bland annat. utifrån följande kriterier:

 • Vilken energisparpotential har projektet/studien (uttrycks i kWh/√•r).
 • Forskningens/arbetets kvalitet (bakgrund till studien, problemanalys, metodik).
 • Hur avses resultaten kommuniceras, f√∂ras ut?
 • Vem ses som mottagare av resultaten? Hur involveras de under arbetet?
 • Hur skall resultaten implementeras?
 • Ev. aff√§rsutveckling och kommersialisering?

Ansökan lämnas i första hand in via Energimyndighetens elektroniska verktyg E-kanalen på www.energimyndigheten.se

Ansökan ska lämnas senast den 30 april 2013.

För ytterligare information kontakta:

Pontus.cerin@energimyndigheten.se

Kenneth.asp@energimyndigheten.se

Publicerat: 2013-02-15

Energiutblick 2013

Energiutblick 2012 bjöds 2 100 deltagare  på 70 sessioner, 400 talare och 65 företag.  Målet för Energiutblick 2013 är att bli en ännu bättre och intressantare mötesplats med  fokus på hela energisystemet från tillförsel till användning.  

Håll dig uppdaterad om konferensen på webbplatsen www.energiutblick.se. Där kan du även ladda ner presentationer från flera av de talare som medverkade och titta på bilder och filmer från årets och förra årets konferens.

Tid: 13-14 mars 2012

Publicerat: 2012-06-15

De nya kraven på gatubelysning

gatlampa

I april skärptes kraven på gatu- och kontorsbelysning, bland annat för högtrycksnatriumlampor. Nästa steg i utfasningen börjar 2015. På sikt förväntas de nya belysningslösningarna leda till både bättre belysning med lägre driftskostnader och den årliga elanvändningen förväntas minska med 38TWh från och med år 2020

På Energimyndighetens hemsida finns praktisk  belysningsinformation för beställare och upphandlare.

Publicerat: 2012-05-17

Gator och kontor får energieffektivare belysning

I dag skärps kraven på energieffektivitet och ljusegenskaper på högtrycksnatriumlampor, metallhalogenlampor och vissa lysrör. Till 2015 kommer kraven på gatu- och kontorsbelysning att skärpas ännu mer.

Traditionell gatu- och kontorsbelysning √§r ineffektiv ur energisynpunkt. D√§rf√∂r fasar nu EU-l√§nderna ut de minst effektiva lamporna genom nya ekodesignkrav. Läs mer…

Publicerat: 2012-04-18

Project Qatar 2012

Exportrådet och Energimyndigheten inbjuder företag att delta i den svenska montern på Project Qatar 2012. Qatars största mässa för den snabbt växande byggsektorn äger rum 30 april till 3 maj.

Project Qatar är den viktigaste mässan för Qatars växande och stora byggindustri, 30 april Р3 maj.

Project Qatar kommer att locka många regionala och internationella företag inom handel, byggande, konstruktion, miljöteknik och material. Mässan erbjuder en unik och dynamisk mötesplats där köpare och säljare kan knyta kontakter och dra fördel av den framtida utvecklingen inför VM i fotboll 2022. Qatar är det första arabland som blir värd för världsmästerskapen och byggprojekten omfattar mer än 250 miljarder dollar. En tredjedel av investeringarna består av infrastrukturprojekt, som vägar, broar, järnväg mm.  Mer info om mässan.  Inbjudan.  Qatar.

Publicerat: 2012-04-02

Better Tag Cloud