Kategori -Linköpings Universitet

Belysningsforskningen vid Linköpings Universitet återfinns på två institutioner: Institutionen för Fysik, Kemi och Biologi (IFM) avdelningen för halvledarfysik, och vid Tema-institutrionen, avdelningen för Teknik och social förändring (Tema T). På IFM utvecklas en ny ”vit” lysdiod baserad på kiselkarbid under ledning av docent Mikael Syväjärvi. På Tema T studeras användning och användares uppfattning av energieffektiv belysning, under ledning av docent Mats Bladh.

Better Tag Cloud