Kategori -Uppdragsgivare

Ceebels verksamhet finansieras av Energimyndigheten, Trafikverket, och Bertil & Britt Svenssons Stiftelse för Belysningsteknik. Satsningen ligger inom ramen för Energimyndighetens Program för energieffektivisering inom belysningsområdet.

Under perioden 2009-2011 avsattes 40 miljoner kronor till energieffektivisering inom belysningsområdet.

För den andra etappen 2012-2015 har avsatts 60 miljoner kroner.

Det ser ut som att vi inte kan hitta det du söker.

Better Tag Cloud