Profiler

Månadens profil – Hans Allan Löfberg

Hans Allan Löfberg är civilingenjör, teknisk fysik, och kom efter några år vid FOA till Statens Institut för Byggnadsforskning (SIB) som ansvarig för dagsljuslaboratoriet och senare som chef för dess avdelning ”Klimat och installationer”.

 

Genom kontakter med andra dagsljusforskare i världen fick han tidigt kontakt med CIE, den internationella belysningsorganisationen. Inom CIE har han arbetat först i tekniska kommittéer om dagsljus och sedan CIE:s omorganisation 1983 i dess Division 3 ”Interior environment and lighting design”.

 

Efter några år som sekreterare i divisionen blev han vald till Vice President Technical, med ansvar för det tekniska arbetet inom alla CIE:s sju divisioner. Efter åtta år på denna post blev han CIE:s President för perioden 1999-2003. Han har också varit ordförande i den Svenska Nationalkommittén av CIE under1985-1998.

 

Under Hans Allans tid i CIE:s styrelse utvecklades organisationen kraftigt inom standardiseringsfrågor och blev av ISO utsedd att ansvara för den internationella standardiseringen inom belysningsområdet. Standarder, som utarbetats inom CIE, kan efter ett förenklat omröstningsförfarande inom ISO bli gemensamma standarder.

 

När CEN bildades och började skriva europastandarder inom belysning deltog Hans Allan under flera år som svensk representant och var samtidigt ordförande i den belysningskommitté som bildats inom SIS. Han medverkade också till att det blev en överenskommelse mellan CIE och CEN om samarbete.

 

Under de senaste åren före sin pensionering engagerade sig Hans Allan och en kollega vid SIB i flera IEA- och EU-projekt om dagsljus och energibesparing. Det gällde att inte bara studera den rent tekniska energibesparingarna utan också att studera hur användarna upplevde och använde de olika tekniska systemen. Om en användare inte förstår eller gillar tekniken kommer han att låta bli att använda den eller rent av sabotera systemen och all möjlighet till energibesparing försvinner.

Om författaren

Cinna Adanko

Better Tag Cloud