Profiler

Månadens profil – Monica Säter

Monica Säter berättar om sitt arbete med utbildning och forskning på Avdelningen för Belysningsvetenskap på Tekniska Högskolan i Jönköping.
 
Monica SäterOm jag ska beskriva mig själv så är jag i första hand belysningsplanerare med inriktning på avancerade anläggningar. Utifrån mitt intresse för teori och praktik kring belysningsplanering formar jag nu en framtida forskargärning med inriktning på att bygga upp ett vetenskapligt verifierat underlag för belysningsplanering och visa på hur anläggningar bör planeras för att fungera väl i rummet, stödja brukaren och förbruka minimalt med energi. Jag kommer att delta med föredrag på CIE i Wien och i Köpenhamn under våren med material ur min kommande avhandling.

Jag har studerat belysning länge med inriktning på praktisk applikation och människans interaktion med elektromagnetisk strålning. Utifrån djup kunskap om hur interaktionen ser ut kan framtidens belysningsanläggning planeras och formas nära brukarens behov. Här är synkroniseringen mellan människa, ljus, färg och rum en nyckelkunskap för att kunna göra trivsamma energieffektiva anläggningar. Jag fokuserar därför i mitt akademiska arbete på brukaren för att kvalitetssäkra teknikanvändningen.

Utbildningen
Jag har tillbringat mycket tid de senaste 12 åren med att bygga Högskoleprogrammet i Ljusdesign på Tekniska Högskolan i Jönköping. Idag är vi många som bidrar till att utveckla programmet som har 110 studenter i en tvåårig utbildning och numera finns en frivillig ettårig Kandidatpåbyggnad.

Forskning
Nu när utbildningen har funnit sin form och vi snart har doktorerade i Belysning börjar nästa etapp av vår utveckling – att bygga ett Belysningsvetenskapligt forskningscentrum på JTH. För mig är det självklart att planeringsutbildningen, branschutbildningen, vidareutbildning i utformning av energieffektiva anläggningar och forskning finns fysiskt vägg i vägg med varandra. Det är under studietiden man har tid att lyssna och ta in ett vetenskapligt förhållningssätt och får in vanan att uppdatera sina kunskaper. Vi bör inte missa den möjligheten. 

På gång just nu
För att knyta an till Hans Allan Löfbergs uttalande i ceebels tidigare nyhetsbrev så pågår just nu en LED studie på JTH. Vi prövar hur försökspersoner från många olika länder upplever att vistas i LED i vardagsrumsmiljö. Studien ska vara vägledande för utveckling av LED- armaturer som fungerar väl i privat miljö med höga estetiska krav.

Tvärt emot vad man kan tro är det fullt möjligt att göra ett vackert ljus av några få lysande punkter. Studien är ett exempel på vår ambition att bidra till omställningen och berör övergången från glödlampa till LED i privata hem.

Studien har som mål att ta fram armaturer som ger ljus som är vackert och behagligt att vistas i. LED-projektet är ett bra exempel på att det behövs breda kunskaper i ljus och rumsutformning för att ta fram en applikation som faktiskt kan inspirera brukarna till användning.

För att skynda på omställningen och visa på att det går att skapa vackra och trivsamma rum med LED vill vi genomföra en vandringsutställning som visar upp väl genomarbetade praktiska applikationer. För den som bara ser en liten LED armatur måste det vara omöjligt att förstå att den går att använda.

Här behövs goda exempel.

/Monica Säter
Monica.Sater@jth.hj.se

Om författaren

Cinna Adanko

Better Tag Cloud