Luleå Universitet Publikationer

Tekniska rapporter från Luleå Tekniska Universitet

 

Nätpåverkan av lågenergibelysning – Populär version

Kort genomgång av effektberäkningar för lågenergilampor och andra olinjära laster

Nätpåverkan av lågenergibelysning  – Hela rapporten

Om författaren

Cinna Adanko

Better Tag Cloud