Forskning Projekt inom programmet VTI

Beslutsprocesser och planering för energieffektivare väg- och gatubelysning

Projektledare: Annika Jägerbrand
Statens väg- & transportforskningsinstitut VTI
Projekttid 2009-12-07 – 2010-12-31

Trots att det under många år har funnits betydligt energieffektivare gatu- och vägbelysning att tillgå på marknaden än de armaturer som dominerar i svenska kommuner sker det relativt få nyinvesteringar i sådana moderna armaturer. Utbyte av armaturen har hög energirelevans då väg- och gatubelysningar använder mycket energi och det finns dessutom stor besparingspotential.

Projektet syftar till att identifiera olika faktorer som utgör hinder för nyinvesteringar i energieffektiv gatu- och vägbelysning genom att analysera planerings- och beslutsprocesser, ansvarsfrågor och aktörer i ett antal kommuner varav några har lyckats ställa om sina väg- och gatubelysningar till energieffektivare och några inte. Denna kunskap kommer att bidra till utveckling av bättre möjligheter att fatta beslut som påskyndar energieffektiviseringen inom väg- och gatubelysningsområdet inom kommuner och regioner.

Projektledare: Annika Jägerbrandt, VTI

Om författaren

Cinna Adanko

Better Tag Cloud