Demonstrationsanläggningar

Skolor – det finns miljoner att spara!

347 miljoner. 1 000 lärartjänster eller 38 miljoner portioner skolluncher per år. Det är vad skol-Sverige skulle kunna spara genom att byta ut föråldrade belysningssystem mot nya miljövänliga helhetslösningar. Nu är det dags för beslutsfattarna att reagera.

Pedagogikum, Uppsala. Bild: Akademiska Hus Lärarhögskolan Pedagogikum i Uppsala är ett lysande exempel där energisnål anläggning och flexibel användarvänlighet går hand i hand

Tiden med lejongula skolskåp och blinkande blå aulabelysning är över. Och tur är väl det. Vad många skolor däremot borde se över är energikrävande och föråldrade belysningssystem. För här finns det pengar och miljö att spara. Stora pengar.

Enligt Energimyndighetens och Boverkets omfattande studie, STIL2 – (Energianvändning och innemiljö i skolor och förskolor) är det så många som 72 procent av svenska skolorna som fortfarande har gammal belysning. Om den skulle bytas ut skulle totalt 346,8 miljoner kronor sparas. Vilket motsvarar 1 029 förskolelärare, 929 grundskolelärare eller 38 miljoner portioner skolluncher per år. 

Mer resurser till lärande

Enligt studien har elanvändningen i skolor och förskolor ökat med 15 procent sedan 1990. En fjärdedel av Sveriges skolors energiförbrukning går till belysning, vilket motsvarar ungefär 26 procent. Studien visar att skolorna, genom bättre belysningsteknik och ventilationssystem, skulle kunna spara 2,3–2,5 TWh per år;

– Vi har följt Belysningsbranschens alarmerande rapporter under en lång tid, berättar Lars Wilsson, vd Helvar Sverige. Förhoppningsvis reagerar beslutsfattarna nu när vi går in i 10-talet och inser att föråldrade belysningssystem är miljöbovarna vi borde bekämpa. Inte bara inom skolsektorn utan överallt där det finns belysning.

Har du några exempel?

– För att ta några exempel på där användarvänliga helhetslösningar på belysning har specialbyggts in helt efter skolans behov vid totalrenovering, kan vi nämna Alnöskolan i Örnsköldsvik, Kärrtorpsskolan, Rotsskärsskolan i Älvkarleby, Maserskolan i Borlänge och många fler.

– Och som nybyggnation tycker jag definitivt att vi skall nämna ett riktigt drömprojekt. Nämligen nya Lärarhögskolan Pedagogikum som Akademiska Hus bygger för närvarande för Uppsala Universitet. En investering som väntas spara miljoner på energioptimeringen.

Lärarhögskolan i Uppsala ett lysande exempel

Bild: Akademiska HusDet är i kvarteret Blåsenhus mitt i centrala Uppsala som Akademiska Hus bygger upp ett helt nytt universitetscampus för Uppsala Universitet. ”Pedagogikum” är en omfattande nybyggnation på 25 000 kvadratmeter, sju huskroppar med plats för centrum för lärarutbildning, pedagogik och psykologi, samt en motionsanläggning. Det finns även planer på minst två huskroppar till. Här, med botaniska trädgården om både sidor, finns plats för över 2 000 studenter och 400 anställda. Att belysningen måste kunna behovsanpassas på ett flexibelt och användarvänligt sätt är a och o.

-Vår främsta målsättning har huvudsakligen varit att spara energi, berättar Björn Bergqvist från Uppsala Elkonsult AB. Förutom att spara energi, får man ett flexibelt system som är relativt lätt att förändra i framtiden när andra belys-ningsbehov uppstår.

Behovsanpassad belysning

Alla byggnader har utformats med fokus på högsta energieffektivitet. Helvars helhetslösning för belysning med små lokala system för mindre kontorsrum, lärosalar och mindre korridoravsnitt till ett nätverksanslutet system för allmänytor, bibliotek och matsal installeras.I båda fallen används DALI protokollet för att kunna, fullt ut, tillgodose alla behov. 

– Vi har delat in skolmiljön i olika zoner, fortsätter Lars Wilsson, vd Helvar Sverige. Vi har klassrum, korridorer, restaurang, cafédel, ett mediecentrum, kontorslokaler och en hel idrottsanlägg-ning att hantera och alla lokaler har olika belysningsbehov.

– Systemet skall därför både vara flexibelt för kunna tillfredställa många olika behov. Användarvänligheten för brukaren är mycket viktig, därför är det nödvändigt med ett system som ger goda möjligheter till en individuell anpassning. Framförallt när det gäller olika typer av verksamhet, men också om det finns personliga behov.

– Vi har satsat på energioptimering genom närvarosensorer som automatiskt tänder och släcker rum, korridorer och allmänna utrymmen.

En annan behovsanpassad funktion är dagsljusregleringen som dämpar belysningsstyrkan efter dagsljuset. Tavelbelysningen kan tändas och släckas allt efter behov utan att övrig belysning påverkas i rummet. I mediecentret och även i hörsalar är belysningen integrerad med systemet för ljud och bild.

Man har även genomgående arbetat med integrerade funktioner såsom värme, kyla, ventilation kopplat till belysningsstyrningen. Vilket både sparar pengar och underhållskostnader.

Förutom belysningen har även 500 tillluftsdon med variabla flöden installerats för att säkerställa ett bra inomhus-klimat. Även taket är ett så kallat grönt miljövänligt tak som beläggs med olika mossor.

För mer information: www.helvar.se

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om författaren

Cinna Adanko

Better Tag Cloud