Demonstrationsanläggningar

DB Schenker halverade energikostnaden för belysning

När DB Schenker skulle renovera sin fraktterminal i Jönköping satsade man på att halvera elenergianvändningen för belysning. Förutom nya effektiva industriarmaturer, valde man ett styrsystem för belysningen som är hjärtat i sparoperationen.

Effekt i Varberg AB är företaget som specialiserat sig på både elkonsultation och IT-lösningar för företag för att skapa nya helhetslösningar.

Schenker Jönköping. Foto: EcoluxGert Bengtsson på Effekt i Varberg har ansvarat för utformningen tillsammans med Systeminstallation AB av el/IT lösningen som bla innebär halverad energianvändning för belysningen på DB Schenkers logistikterminal i Jönköping.

Gert berättar hur detta är möjligt:

– Belysningsarmaturerna från Ecolux är utrustade med DALI dim don som via KNX övergripande busstyrsystem styr, övervakar, felsöker och registrerar hela anläggningens eldrift.

Företaget Systeminstallation i Varberg har sedan några år ett samarbete med DB Schenker för att effektivisera energianvändningen inom hela företagets lokalbestånd. Förutom det överordnande styrsystemet är Schenkers terminal i Jönköping försedd med rörelsedetektorer och tidsstyrda terminalportar som också ger stora besparingar. Via Internet kan Systeminstallation övervaka och programmera belysningens övergripande inställningar samt temperaturen. T ex släcks anläggningen ner kl 20 på fredagen för att på söndagen kl 15 gå upp till 15% nivån. Via rörelsedetektorer tänder anläggningen upp till 95% i zoner för att efter 5 minuter gå ner till 15%-nivån om ingen ny rörelseindikering sker.

Genom zonindelning regleras belysningen av hur truckarna rör sig i terminalbyggnaden. Belysningen tänds först när en truck åker in i en zon vilket ger en stor energisparpotential.

Läs mer här!

Om författaren

Cinna Adanko

Better Tag Cloud