Luleå Universitet Projekt inom programmet

Minskad livslängd på grund av elektromagnetiska störningar

Projektledare: Martin Lundmark
Luleå Tekniska Universitet
Projekttid: 2008-06-01- 2011-12-31

Minskad livslängd av energieffektiv belysning på grund av höga nivåer av elektromagnetiska störningar. Ett potentiellt hinder mot införandet av energisnål belysningsteknik är om en förtätad användning av kraftelektronikbaserade ljuskällor ger en alltför hög generering av ledningsbundna elektromagnetiska störningar.

Den störning som varje enskild ljuskälla genererar testas vid normenliga störningsprov men då i förhållanden som visserligen ger rättvisa och stabila provbetingelser men där mätuppkopplingen avviker starkt från storskalig användning i en befintlig anläggning.

Målet med projektet är att kartlägga hur den elektromagnetiska störnivån förändras vid olika typer av installationsteknik, ökande antal störkällor mm.

Delmål är att utveckla befintlig mätteknik och analysmetoder samt studera olika elektronikkonstruktioner.

 

Mätningar sker i två frekvensområden: 50Hz – 2 kHz (övertoner) och 2-150 kHz (HF-övertoner).

 

Projektledare: Martin Lundmark, Luleå Universitet

Läs mer på : http://www.ltu.se/ske/emc

Om författaren

Cinna Adanko

Better Tag Cloud