VTI

Samspel mellan vägbelysning och vägbeläggning för minskad energiförbrukning

Energiförbrukningen för vägbelysning leder till höga energikostnader och samtidiga miljöeffekter. Dessa kostnader skulle kunna reduceras genom att välja en ljus beläggning istället för en normalmörk då ett nytt slitlager ska läggas på en väg. För att klassificera vägbeläggningar med avseende på reflexionsegenskaper används så kallade N-klasser för torra och W-klasser för våta ytor. Idag projekteras vägbelysning utifrån N-klassen, vilken är baserad på den population vägbeläggningar som fanns på 60- eller 70-talet i Sverige, dvs. för mer än 30 år sedan. Själva klassindelningen är bestämd i en EN-norm, men klasstillhörigheten för de svenska beläggningarna idag borde utredas. Om detta görs kommer man att kunna anpassa belysningen till vägarnas reflexionsegenskaper på ett bättre sätt och därmed kunna spara energi.

Följande delar ingår:

  • Inventering av naturliga och syntetiska stenmaterial.
  • Kostnader för beläggningar och belysning.
  • Mätning av luminanskoefficient.
  • Analys
  • Rapportering

Projektledare: Gudrun Öberg, VTI

VTI rapporter:

http://www.vti.se/EPiBrowser/Publikationer/R620.pdf

http://www.vti.se/EPiBrowser/Publikationer/R535.pdf

http://www.vti.se/EPiBrowser/Publikationer/N21-2007.pdf

http://www.vti.se/EPiBrowser/Publikationer/N43-2004.pdf

Om författaren

Cinna Adanko

Better Tag Cloud