Profiler

Lars Starby in memoriam

Lars StarbyBelysningsexperten Lars Starby, Lidingö, har avlidit 85 år gammal. Han närmaste är hustrun Ulla, barnen Elisabeth, Kenneth, Lars-Erik och Lennart samt barnbarn. Lars verkade i branschen i mer än 40 år och var aktiv ända fram till sin bortgång. Han var en av de tongivande i branschen och påverkade utvecklingen med sin stora kunskap och stilistiska förmåga.

Lars yrkesbana började hos Fortifikationsförvaltningen följt av några års praktik i New York vilket lade grunden till den fortsatta karriären.  Största delen av sitt yrkesliv tillbringade han hos Philips som överingenjör fram till sin pensionering 1986. Parallellt var han en engagerande lärare, och det är många som fått sin belysningsutbildning på STI i Stockholm med Lars som lärare. Som skribent skrev Lars ett flertal böcker och otaliga artiklar i tidningarna Ljuskultur och Elinstallatören. Hans bok ”En bok om belysning”, är utan motstycke i Norden, och betraktas som Belysningsbibeln av folk i branschen.

Lars bidrog starkt till att utveckla branschen genom sitt stora engagemang i de föreningar och kommittéer där han deltog. Han var aktiv i styrelsen för Svenska Belysningssällskapet, Svenska Nationalkommittén för den internationella belysningskommissionen CIE och i antal föreningar inom Belysningsbranschen. Lars var också rådgivare åt Bertil och Britt Svenssons Stiftelse för Belysningsteknik. 

Som resultat av sitt stora engagemang fick Lars flera förtjänsttecken, t.ex. Bertil och Britt Svenssons stiftelses Stora förtjänstpris, Nationalkommittén för CIE’s förtjänstmedalj och hedersmedlemskap i Svenska Belysningssällskapet. 

Lars hade ett stort intresse för ny teknik och tog gärna till sig nyheter. Han var till exempel en förespråkare av glödlampsutfasningen och kunde med stor sakkunskap informera om alla ersättare som nu kommer. In i det sista medverkade Lars till att dokumentera den svenska belysningsbranschens historia under 1900-talet. Hans kunskaper om belysning var unika. 

Trots det stora intresset för belysning tror vi ändå att sommarstället på Norrmansö i Roslagens famn betydde ännu mer för Lars och otaliga är de timmar han med förtjusning ägnat åt snickeri och inte minst fiske. 

För oss som hade förmånen att känna och arbeta med Lars är saknaden stor, och vi minns mest hans omtänksamhet, värme och humor.

Belysningsbranschen
Leif Berggren
Magnus Frantzell

Om författaren

Cinna Adanko

Better Tag Cloud