CIT Recycling Development AB Utveckling

Nytt projekt: Effektiva ytljuskällor baserade på återvunna LCD-komponenter och LED

Johan Felix , Christian Adås, Helena Tunell
Projekttid: 2010-11-20-2011-12-31
CIT Recycling Development AB

Användning av LED-tekniken i belysningsapplikationer lovar stora energibesparingar till en låg kostnad. Detta kommer dock att kräva nya armaturkonstruktioner för att ljuset från LED-ljuskällan som är mycket intensivt och punktformat ska bli komfortabelt utan att förlora energi pga ineffektiva armaturkonstruktioner.

I denna förstudie har en armaturkonstruktion baserad på teknik som används i LCD-skärmar studerats. Denna belysningsteknik möjliggör extremt tunna och stora armaturer samtidigt som den effektivt riktar ljuset. En demonstrator har utvecklats utgående från komponenter återvunna från LCD datorskärmar. Detta visar att det går att tillverka armaturen med en låg kostnad och samtidigt göra en miljövinst. Mätningar visar att armaturen kan ge över 200% luminansökning över en arbetsyta jämfört med en normal T8 armatur där lysröret har ersatts med LED. Det finns uppskattningar som visat att det totalt i Sverige skulle vara möjligt att spara 2.5 TWh genom att byta ut gamla armaturer med moderna T5 armaturer på skolor, kontor och vårdlokaler. Om en rimlig andel av dessa i stället byttes mot den föreslagna armaturkonstruktionen skulle ytterligare 0.4 TWh kunna sparas, samtidigt som återanvänt material och komponenter utnyttjas.

The project aims at developing commercial applications for combinations of LED lighting and recycled optic components from discarded LCD monitors and thereby create both energy-efficient products based on LED lighting and a profitable outlet for large volumes of recycled electronics components. Flat panel light fittings realized in this way enable increased energy-efficiency in lighting applications and a large flexibility in design. In the project we aim at developing energy-efficient, optical configurations for flat panel lighting and explore performance for using these in healthcare applications (enhanced diagnosis/contrast at the dentist), work area illumination, artificial windows, and signs.

Christian Adås och Helena Tunell, CIT Recycling Development AB

Om författaren

Cinna Adanko

Better Tag Cloud