Tekniska Högskolan i Jönköping

Enkätstudie: Kriterier för val av armaturer för kontorsmiljö

För att uppnå en bra arbetsmiljö som tillsammans med en funktionell interiör stödjer människan bör de kriterier som ska användas vid planeringen av visuell miljö etableras. Dessa kriterier bör väljas med omsorg.

Vid vilka kriterier läggs störst vikt idag av ljusdesigners när armaturer väljs? Finns det ett samband mellan utbildning, erfarenhet, upplevt inflytande och vilka kriterier som man lägger störst vikt vid?

Önskvärda kvaliteter hos ljusplaneringen förutsätter att det finns en bra förståelse för hur synen fungerar, och för den påverkan som ljus har på människors hälsa.

I en enkätstudie har ljusdesigners från de svenska belysningssällskapen samt Sveriges Arkitekter viktat olika kriterier för armaturval. Resultatet visar att alla kriterier bedöms som viktiga i alla situationer, vilket kan resultera i generella lösningar. Forskningskunskap som skulle kunna påverka hur miljöer utformas är inte allmänt känd, och det redskap som är bäst anpassat av alla till människans behov; visuell utvärdering, anses mindre viktigt.

 

Kontorets ljusmiljö

Denna studie fokuserar på ljuset kring dataarbetsplatsen och dess relation till hormonell balans och visuell ergonomi, samt trivsel.

Arbete framför en bildskärm på kontor med och utan tillgång till dagsljus har blivit allt vanligare i vårt samhälle, samtidigt som det inte är säkerställt hur ljusstrålningens kvalitet påverkar vår hälsa. Vilken sammansättning av omgivningsljus och arbetsplatsbelysning i kombination med bildskärmens ljusstrålning kan på bästa sätt stödja arbete framför bildskärm? Kan en väl utformad visuell miljö vid en arbetsplats med bildskärm utan dagsljus, bättre svara upp mot en motsvarande arbetsplats med tillgång till dagsljus än en standardljussättning, avseende påverkan på hälsa, prestation och komfort?

Studien genomförs som en laborativ studie med frivilliga deltagare under våren 2009.

 

Mål med forskningen

Att fastslå de kriterier för den visuella miljön som sammantaget med en funktionell interiör stödjer människor psykiskt såväl som fysiskt.

Att fastslå de kriterier som bör utgöra grunden för armaturval när man tar hänsyn till mänsklig fysiologi, psykologi och ergonomi.

Detta skall utgöra en grund för planeringsprocessen för visuell miljö i samspel med funktionella krav på mänskliga grunder.

 

Doktorand: Annika Kronqvist  Tekniska Högskolan i Jönköping/Lunds Tekniska Högskola 

Om författaren

Cinna Adanko

Better Tag Cloud