Lunds universitet Projekt inom programmet

Slutrapport – Förslag till en öppen databas om ljuskällor

Inventering av kunskapsläget avseende utvärderingar av olika typer av ljuskällor Förslag till en öppen databas om ljuskällor

Thorbjörn Laike & Marianne Küller

Syftet med projektet var att ta fram underlag till en databas avseende relevant information angående ljuskällors energieffektivitet och prestanda inkluderande såväl produktdata som forskningsresultat. En genomgång av tillgängliga informationskällor har genomförts samt en genomgång av aktuell svensk forskning inom området. En genomgång av befintliga databaser har genomförts, inkluderande en värdering av dessa. Ett förslag till en databas, inkluderande uppbyggnad, grundad bland annat på ILCOS, och nyckelord, presenteras. Förslag till ägande, drift och ansvar rörande databasen beskrivs i rapporten. Avslutningsvis presenteras två alternativa lösningar med kostnadsberäkningar för dessa.

Läs slutrapporten och förslaget till databas om ljuskällor här: Slutrapport 32382-1

Om författaren

Cinna Adanko

Better Tag Cloud