Konferenser & seminarier Konstfack

Referat från workshop PERCIFAL

PERCIFAL: Perceptiv Rumslig Analys av Färg och Ljus (Perceptive Spatial Analysis of Colour and Light) 

Workshop Percifal   Foto: Cinna AdankoWorkshopen i Katrineholm samlade c:a 25 deltagare och leddes av docent Karin Fridell Anter, Konstfack och biträdande professor Monica Billger, Chalmers Arkitektur. Den genomfördes i anslutning till ett forskningsprojekt som syftar till att hitta begrepp och beskrivningsmodeller som bygger på ljusets visuella kvaliteter.

Projektets utgångspunkt är professor Anders Liljefors metod för visuell utvärdering av ljus i rum. Denna metod är utvecklad som ett verktyg att öka förståelsen för visuella kvaliteter och har hittills använts främst i pedagogiska situationer. Inom forskningsprojektet SYN-TES, som bedrivs vid Konstfack, arbetar vi nu med att utveckla metoden till ett användbart instrument för beskrivning av färg- och ljusmiljön i redan byggda rum och för specificering av önskade kvaliteter i projekterings¬sammanhang. En viktig aspekt är här att diskutera hur det visuella förhåller sig till det fysiskt och psykofysiskt mätbara.

Den workshop som genomfördes vid Katrineholmskonferensen hade två syften. Det ena var att öka deltagarnas förståelse för ljusets visuella och upplevelsemässiga kvaliteter och ge utgångspunkten för en diskussion om olika förhållningssätt i planering och utvärdering av belysning. Det andra var att hjälpa oss att testa om en preliminär variant av metoden PERCIFAL var användbar och meningsfull efter endast kort genomgång.

Vår slutsats är att begreppsapparaten och frågornas formulering måste bearbetas om de ska kunna underlätta kommunikationen mellan människor med olika förkunskaper. Inom projektet SYN-TES arbetar vi nu vidare med en sådan omformulering, och kommer så småningom att kunna presentera och testa en ny variant av analysmallen.

Vi hoppas att deltagarna hade behållning av de iakttagelser och diskussioner som gjordes under workshopen. Vad gäller den pågående utvecklingen av metoden kan vi konstatera att deltagarnas bedömningar gav värdefulla bidrag och att deras insiktsfulla synpunkter i diskussionerna har hjälpt oss vidare i vårt arbete. Tack för hjälpen!

/Karin Fridell Anter

 Läs hela Karins rapport från Workshopen här

Om författaren

Cinna Adanko

Better Tag Cloud