Belysningsbranschen

Modeller för energiberäkning av belysning

Projektet syftar till att utarbeta modeller för beräkning, utvärdering och information av svenska energikrav för belysning inomhus baserade på nya EG-direktiv om byggnaders energiprestanda och gällande tillhörande standarder

Enligt Energimyndighetens STIL undersökningar svarar belysning för 20 – 25 % av elanvändningen i Sveriges kontor, skolor och vårdlokaler och mer än hälften av belysningen är mer än 15 år gammal. Genom de tekniksprång som togs i belysningbranschen i mitten av 1990-talet kan upp emot 80 % energi sparas på belysningen i dessa gamla anläggningar.

Totalt finns en besparingspotential på 2,5 TWh på belysning inom kontor, skolor och sjukhus och ytterligare 1,3 TWh inom industrin genom övergång till modern teknik.

Genom att tydliggöra energiförbrukningen och jämföra med rekommenderade LENI-tal i kWh/m2, år kommer besparingspotentialen mycket lättare att kunna realiseras.

Genomförandet av det beskrivna projeket kan i hög grad utgöra underlag för en snabb implementering av  energieffektiviseringsåtgärder för belysningsanläggningar inomhus .  

 

Projektledare: Magnus Frantzell, Belysningsbranschen

Om författaren

Cinna Adanko

Better Tag Cloud