Tekniska Högskolan i Jönköping

Slutrapport – Utveckling av energisnål och innovativ ljusstyrande LED-optik

Nils Svendenius, proffessor i Belysningsteknik vid Tekniska Högskolan i Jönköping, avger här slutrapporten i projektet ”Utveckling av energisnål och innovativ ljusstyrande LED-optik”. Projektet har genomförts i samarbete med SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB och har finasierats av Energimyndigheten.
 
En förstudie har genomförts omfattande den LED-optik (LED,Light Emitting Diode) som globalt finns tillgänglig för styrning av ljusutstrålningen från LED-ljuskällor. Studien har i första hand omfattat tillgänglig metodik, CAD-programvara och tillgängliga datorprogram för teknisk, innovativ design av optik ( linser och reflektoroptik) och för simulering av ljusutsändning från ljuskälla och optik i kombination. Studien har också i viss mån omfattat forskning, utveckling och distribution av ljuskällan i sig. Resultatet i form av marknadsförda armaturer har också studerats.
Bedömningen är att studien har täckt in merparten av den teknik som finns tillgänglig på området utan att göra anspråk på att vara heltäckande. Det sammanfattade resultatet ger vid handen att viss metodik har utvecklats. Det gäller i synnerhet simulering av ljusutsändning från LED-armaturen, speciellt sammansatta ljusmoduler innehållande ett cluster av enskilda LEDs som tillsammans ger en relativt jämn ljusutsändning och utveckling av linsoptik styrande ljuset från varje enskild LED. Det föreligger ändå stora behov av utveckling av ”listiga” metoder för konstruktion av innovativ reflektor- och linsoptik. Utveckling av ljuskällan i sig är förhållandevis längre kommen än armaturer, ljusoptik och övrig armaturteknik; något som påtagligt hämmar den totala utvecklingen och sålunda möjlig energibesparing. Längst kommen är utvecklingen av optisk teknik för väg- och gatuarmaturer.

Förstudie – slutrapport
Appendix LED-produkter
Appendix B LED funktion

Om författaren

Cinna Adanko

Better Tag Cloud