Länkar Linköpings Universitet

Elektronisk publikation om LED

Forskare från Japan, Tyskland, Danmark och Sverige var med på en session om nya LED vid Energitinget i mars 2010 i Älvsjö. Några av dessa bidrag finns med i denna elektroniska publikation från LiU E-Press vid Linköpings Universitet, däribland den mest namnkunnige, Satoshi Kamiyama.
Bidragen är av två slag: dels samhällsvetenskapliga som tar upp människors uppfattningar av ljus och om och när innovationer slår igenom; dels om de material och metoder som kan användas för att skapa LED som ger vitt ljus. Medan de förra ofta tar upp LED i förhållande till andra ljuskällor, studerar de senare LED baserad på t. ex. kiselkarbid jämfört med andra typer.
Läs publikationen här

Om författaren

Cinna Adanko

Better Tag Cloud