Tekniska Högskolan i Jönköping

Utredning kring utbildning i energieffektiv belysning för yrkesverksamma

Belysningsplanering är en komplex arbetsuppgift och ställer stora krav på utövaren. Högskoleutbildning på området är en relativt ny företeelse. För att ge elkonsulter, designers eller beställare som arbetar med belysning en god kunskapsgrund kommer vi att ,som ett komplement till det tvåriga Högskoleprogrammet i Ljusdesign, skapa kortare kurser för yrkesverksamma i utformning av energieffektiv belysning. Kortkurserna kommer att utföras av branscherfarna personer och kopplas nära den forskning som bedrivs på Tekniska Högskolan i Jönköping för att säkerställa att kurserna överför både beprövad erfarenhet och vetenskapligt verifierad kunskap på området. Efter en inledande uppbyggnadsfas på 4 år är tanken att dessa kurser ska vara ordinarie inslag på JTH.

 

Projektledare: Monica Säter, Tekniska Högskolan i Jönköping, Avd f Belysningsvetenskap

Om författaren

Cinna Adanko

Better Tag Cloud