VTI

Undersökning om synbarhet och vägbelysning

VTI, Statens väg- och trafikforskningsinstitut, genomför just nu en webbaserad undersökning om synbarhet och vägbelysning. Härmed inbjuds du att delta i undersökningen.

Nedanstående undersökning ingår som en del av ett forskningsprojekt vars syfte är att ge råd om hur man får en mer energieffektiv vägbelysning som samtidigt är trafiksäker. Synbarhet är en viktig del i trafiksäkerheten och svaren kommer därför att vara mycket värdefulla inför arbete med framtida val av vägbelysning. Undersökningen inleds med några frågor om dig själv. Därefter följer tolv sidor med olika bildserier och tillhörande frågor. Det är trettiotre frågor samt några öppna kommentarsfält. Välkommen att delta!

Länk till undersökningen: http://www.vti.se/synbarhet
Undersökningen är öppen till mitten av februari.

Kontaktperson på VTI är Annika Jägerbrand, annika.jagerbrand@vti.se

Om författaren

Cinna Adanko

Better Tag Cloud