Tekniska Högskolan i Jönköping

Utveckling av LED-armaturer för innemiljö

Utveckling av LED-armaturer för innemiljö – En studie som leder till en energieffektiv, mänskligt väl utformad och anpassad ljusmiljö vilken stöder användaren genom att skapa en stimulerande miljö och främjar en god hälsa?

Utvecklingen av belysningsarmaturer med LED som ljuskällor är i sin början och generisk kunskap saknas om hur sådana bör utformas för god, energieffektiv, hälsostödjande och estetiskt tilltalande belysning i inomhusmiljö. Viktiga frågeställningar att studera är vilka egenskaper hos belysningssystemet som avgör energieffektivitet och funktionalitet och hur LED-belysningssystemet bör vara utformat för att uppnå maximal energieffektivitet. Avsikten är att Magnus Wikander ska utveckla och vetenskapligt dokumentera LED- armatursystem med avseende på energieffektivitet, funktion samt ljusfördelning. I studien samverkar Jönköpings Tekniska Högskola med Statens Provningsanstalt i Borås.

  

Huvudhandledare: Universitetslektor Lena Sperling, LTH avd f Designvetenskaper

Biträdande handledare: Professor Nils Svendenius, JTH avd f Belysningsvetenskap

Doktorand: Magnus Wikander, LTH avd f Designvetenskaper/ JTH avd f Belysningsvetenskap

Industridesigner MFA, Belysningsplanerare

Om författaren

Cinna Adanko

Better Tag Cloud