Forskning VTI

Samspel mellan vägbelysning och vägbeläggning för minskad energiförbrukning

Samspel mellan vägbelysning och vägbeläggning för minskad energiförbrukning

Sarah Nygårds

I projektet studerades om det är möjligt att reducera vägbelysningen och därmed spara energi och pengar genom att använda ljusare vägbeläggningar än de som normalt används då man lägger nytt slitlager på en väg.

Etapp 1 har syftat till att skatta kostnader för frakt av stenmaterial, underhållsåtgärder och energi för vägbelysning dels vid användandet av konventionella stenmaterial, dels vid användandet av ljusa material.

I etapp 2 har vägbeläggningar i några svenska kommuner inventerats genom mätningar av beläggningars luminanskoefficient. Syftet  var att undersöka om den faktiska beläggningens ljushet innebar en över- eller underdimensionering av anläggningens belysningsstyrka.

 Den sammanfattande slutsatsen från hela projektet var följande:

• På vissa gator och vägar är det möjligt att reducera vägbelysningen och ändå uppfylla luminanskravet i regelverket; dock är det svårmotiverat ur ett energiförbrukningsperspektiv att använda annat än ortens eget material för att få ljusare vägbeläggning.

Hela rapporten

Om författaren

Cinna Adanko

Better Tag Cloud