Konferenser & seminarier Konstfack

Tvärvetenskapligt ljus- och färgseminarium i LUND

Karin Fridell Anter

Under tre dagar i månadsskiftet januari-februari 2011 hölls ett tvärvetenskapligt seminarium om ljus och färg vid miljöpsykologiska enheten, Lunds universitet. Seminariet arrangerades i samverkan med Konstfacks forskningsprojekt SYN-TES (finansierat av KK-stiftelsen) och OPTIMA (finansierat av Energimyndigheten). Projektledare för båda forskningsprojekten är docent Karin Fridell Anter.

 SYN-TES och OPTIMA bedrivs i samverkan mellan sex nordiska universitet och fyra företag som arbetar med färg och ljus (Philips, Alcro-Beckers, NCS Colour, Saint Gobain). SYN-TES syftar till att syntetisera färg-  och ljuskunskap från olika discipliner och industrigrenar till ett sammanhållet kunskapsfält. OPTIMA konkretiserar en del av denna problematik genom studier av energieffektiv belysning i fullskalerum.

Vid seminariet i Lund var två dagar avsatta för internt projektarbete. Den tredje dagen var öppen för forskare och forskarstuderande vid miljöpsykologiska enheten samt inbjudna gäster. Den bjöd på en rad föredrag och diskussioner där mycket kom att kretsa kring dagsljusfrågor.

Oskar Storm från Saint Gobain-Emmaboda glas visade exempel på olika typer av fönsterglas och presenterade sina erfarenheter av arkitekters preferenser vid val av glas. Marie-Claude Dubois från Lunds tekniska högskola och Barbara Matusiak från det tekniskt-naturvetenskapliga universitetet i Trondheim (NTNU) presenterade forskningsresultat om fönsterglas och färgåtergivning. Dessutom presenterades aktuell ljusforskning vid Konstakademiens arkitekturskola i Köpenhamn och miljöpsykologiska enheten vid LTH.

Länk till OPTIMA

Länk till SYN-TES

Om författaren

Cinna Adanko

Better Tag Cloud