Projekt inom programmet VTI

Energieffektivare väg- och gatubelysning

Projektledare Annika Jägerbrand
Statens väg- & transportforskningsinstitut VTI
Projekttid 2010-06-01 – 2010-12-31

Detta projekt skall studera hur väg- och gatubelysningar kan göras mer energieffektiva genom undersöka andelen belysning som ur trafikantsynpunkt verkligen behövs på olika vägar samt utvärdera hur vegetation i gatumiljö påverkar belysningseffekten.

This project will study how roadlightning can be made more energyefficient by performing several minor projects. We will examine how much roadlighting that is necessary on various road and how vegetation and environment interacts with lightning.

Om författaren

Cinna Adanko

Better Tag Cloud