Länkar Linköpings Universitet

NORLED

NORLED är ett nätverk kring nya lysdioder som leds av Mikael Syväjärvi (IFM, Linköpings Universitet). I nätverket ingår forskare från Sverige, Danmark, Norge och Tyskland. Forskarna representerar både naturvetenskapl och samhällsvetenskaplig kompetens. Nätverket förbereder nya forskningsprojekt, håller föreläsningar och seminarier och sprider information. NORLED organiserade en session vid Energitinget 2010, där bidragen samlades i en granskad volym, se New Lighting-New LEDs. Aspects on light-emitting diodes from social and material science perspectives, läs rapporten här.

Om författaren

Cinna Adanko

Better Tag Cloud