Konferenser & seminarier Linköpings Universitet

LED-seminarium vid Oslo Universitet

Mikael Syväjärvi och Mats Bladh från NORLED höll var sitt föredrag den 8 april vid Oslo Universitet. Föredragen handlade om den nya vita lysdiod som utvecklas vid IFM, Linköpings Universitet, och om utsikterna för LED-belysning i samband med EUs utfasning av ineffektiv belysning. De pratade inför MILEN som är ett tvärvetenskapligt forskningsområde kring miljöförändring och och hållbar energi vid Oslo Universitet. Seminariet samlade både naturvetenskapligt och samhällsvetenskapligt intresserade forskare, varför frågor och diskussion spände över ett stort fält.

Om författaren

Cinna Adanko

Better Tag Cloud