Encubator AB

Ökad energibesparing genom ett trådlöst övervakningssystem för utomhusbelysning

Jonas Berggren och Magnus Bågenholm
Encubator AB
Projekttid: 2009-06-15 – 2010-12-31

Ett problem med underhåll av utomhusbelysning idag är att det inte finns något tillräckligt kostnadseffektivt sätt att inspektera all utomhusbelysning i en stad. detta sker normalt genom manuell inspektion vilket är tidskrävande, dyrt och utan speciell hänsyn tagen till miljöaspekter. Det här projektet syftar till att utveckla ett trådlöst övervakningssystem som är oberoende av belysningsarmaturens konstruktion, vilket skulle – om ett sådant system fanns – bidra till energieffektivisering samt skapa kostnadsfördelar och möjlighet att övervaka all belysning i en stad. Projektet är unikt i sin karaktär då det är inriktat mot intelligent belysning med främsta uppgift att övervaka om belysningen är tänd eller ej.

One problem with the outdoor lighting market is the inability to inspect lights, especially across large areas, i.e. city, for problems. Inspections, today, are conducted manually and are time demanding, expensive and environmentally unsound. This project provides a solution to the problem by offering the market an wireless monitoring system that is independent of the light fixture. This provides the ability to monitor outdoor lighting and provides cost advantages. The project is unique since it only focuses on detecting and reporting if lights are functioning or not, in comparison to intelligent light systems existing on the market today.

Slutrapporteringen av projektet finner du här.

Om författaren

Cinna Adanko

Better Tag Cloud