Uppdragsgivare

Energimyndigheten Programmet för energieffektivisering inom belysning

EMH_Logotyp_CMYK

 

 Energimyndigheten beslutade 2007, i samarbete med Bertil och      Britt Svenssons stiftelse samt några företag inom branschen, att avsätta totalt 40 miljoner kronor till förbättrad energieffektivisering inom belysningsområdet. Programmet inleddes 1 januari 2008 och pågår till 31 december 2011.

Under perioden har ett 30-tal projekt erhållit stöd  i vissa fall med samfinansieringsstöd från externa parter.

Inriktning
Sverige har som mål att minska koldioxidutsläppen med 20 % fram till 2020. En energieffektivare belysning kan bidraga kraftigt (8 %) till en sådan reduktion. Vi ser gärna att projekten är tvärvetenskapliga, d.v.s. inte är rent tekniska utan även tar hänsyn till användarnas upplevelse och beteende.

Huvudområden
Myndigheten i samråd med programrådet och programmets samarbetspartners har bestämt att stödet i huvudsak ska fördelas på följande tre huvudområden;
A. Projekt som demonstrerar och utvärderar goda exempel på genomförda energieffektiviseringar av belysning (t.ex. på kontor, sjukhus, skolor)
B. Projekt som kan påskynda omställningen av nuvarande belysningssystem till sådana som utnyttjar existerande teknik (best available technology).
C. Projekt som utvecklar nuvarande belysningsteknik till en mer energieffektiv belysning.

Dessutom vill myndigheten fånga upp andra idéer till energieffektivisering av belysningen och öppnar även för stöd till andra projekt som kan förväntas ha betydande potential.

Om författaren

Cinna Adanko

Better Tag Cloud