Uppdragsgivare

Bertil och Britt Svenssons stiftelse för belysningsteknik

Logotyp, SvenssonStiftelsen har som ändamål att främja vetenskaplig utbildning och forskning inom belysningsteknik. Stiftelsen lämnar bidrag till personer och institutioner som verkar inom området.

Stiftelsen bildades 1983 av framlidne Bertil Svensson, grundaren av Belysningskoncernen Fagerhult AB och hans maka Britt. Ordförande är Bertil och Britt Svenssons dotter Lena Gustavsson. Stiftelsen har under åren givit bidrag till utbildning och forskning vid universitet och högskolor i Sverige och inte minst till belysningsverksamheten vid Tekniska Högskolan i Jönköping.

Vidare medfinansierar stiftelsen Energimyndighetens program för energieffektivisering inom belysningsområdet, som omfattar cirka 40 mnkr under en fyraårsperiod. Stiftelsen har hittills anslagit 8 mkr för de första två åren.

Om författaren

Cinna Adanko

Better Tag Cloud