Tekniska Högskolan i Jönköping

IEA Annex 45, Energieffektiv elektrisk belysning

Projektet Energieffektiv elektrisk belysning har initierats av det internationella samarbetsorganet IEA  (International Energy Agency). Arbetet i projektet syftar till att peka ut lösningar och förslag på möjliga utvecklingsvägar för att på snabbast och mest konstruktiva sätt ta fram energieffektiv och funktionell belysning i det internationella samhället.

Projektet genomförs av 48 forskare och branschrepresentanter från tjugo olika länder. Förslagen som arbetats fram syftar bl a på  att peka ut utvecklingsvägar och  eventuella psykologiska och tekniska barriärer som kan lägga hinder i vägen för genomförandet av dessa. T ex kan nämnas den spotlighttrend som gett upphov till energikrävande belysningslösningar och  möjligheterna att ersätta dessa med lika funktionella men betydligt mer energisnåla lösningar. Projektet är nu inne i sitt slutskede. Ett omfattande analys- och syntesarbete har nedlagts i projektet och kommer att redovisas bl a i form av en handbok omfattande ca femhundra sidor.

 

Kontaktperson: Nils Svendenius, Tekniska Högskolan i Jönköping, Avd f Belysningsvetenskap

För mer information: www.lightinglab.fi/IEAAnnex45

Om författaren

Cinna Adanko

Better Tag Cloud