Lunds universitet

Miljöpsykologi: projekt inom ceebel

Centrum för energieffektiv belysning.
Projekttid: 2010-11-01 – 2011-12-31.
Projektledare: Thorbjörn Laike.

Utomhus LED-belysning i flerbostadsområden – effekter för energianvändning samt upplevd trygghet och tillgänglighet.
Projekttid: 2009-02-23 – 2011-12-31. Projektbeskrivning
Projektledare: Maria Johansson.
Medarbetare: Linda Kuhn, Tommy Govén, Niclas Norlén och Thorbjörn Laike.

Utveckling av en holistisk metod för utvärdering av framtida och befintliga belysningsanläggningar. Projekttid: 2009-12-07 – 2011-12-31. Projektbeskrivning
Projektledare: Thorbjörn LaikeMedarbetare: Pimkamol Maleetipwan Gustavsson, Tommy Govén

Utvärdering av personalens upplevelse och användning av olika typer av moderna styrsystem för effektivare energianvändning av belysning inom en kontorsbyggnad.
Projekttid: 2008-11-01 – 2011-12-31. Projektbeskrivning
Projektledare: Thorbjörn Laike
Medarbetare: Pimkamol Maleetipwan Mattsson
Minskad energianvändning med hjälp av ny algoritmisk ljusstyrning. Projekttid: 2008-12-01 – 2010-12-31.Projektbeskrivning
Projektledare: Thorbjörn Laike. Medarbetare: Tommy Govén, Klas Sjöberg, Peter Raynham och Eren Sansal

Nya ljuskällors betydelse för vakenhet välbefinnande och prestation. Projekttid: 2008-12-01-2010-12-31.
Projektledare: Thorbjörn Laike. Medarbetare: Tommy Govén, Baba Pendse och Klas Sjöberg
Projektbeskrivning

Slutrapport  31546-1/2008-001521

Inventering av kunskapsläget avseende utvärderingar av olika typer av ljuskällor
Projekttid: 2009-07-01 – 2010-07-01
Projektledare: Thorbjörn Laike: Medarbetare: Marianne Küller
Projektbeskrivning
Slutrapport 32382-1

Omfältsluminansens betydelse för vakenhet välbefinnande och prestation
Projekttid: 2005-08-01 – 2007-08-01
Projekttid:
Projektbeskrivning

Om författaren

Cinna Adanko

Better Tag Cloud