Uppdragsgivare

Trafikverket

trafikverket_cmyk

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket ska leda en utveckling där transportsystemets negativa påverkan på miljö och hälsa minskar, samtidigt som förutsättningarna för resor och transporter förbättras genom att planera, bygga och förvalta transportsystemet på ett miljöanpassat sätt samt integrera miljöhänsyn i det dagliga arbetet.

Om författaren

Cinna Adanko

Better Tag Cloud