SP

Lysdioder som nästa generations belysningsljuskälla

På uppdrag av energimyndigheten driver SP ett treårigt projekt som ska utvärdera tekniska lösningar och analysera olika utvecklingsvägar inom lysdioder.

Förbud mot glödlampor

diod-spFlera länder har redan infört förbud mot försäljning av glödlampor, och under 2008 har EU beslutat att även Europa ska bli fritt från dessa energitjuvar.

Olika ersättningar söks

Ersättningen täcks upp främst av lågenergilampor, som bygger på samma princip som lysrör, men även lösningar med effektiva halogenlampor tas fram. Ytterligare ett alternativ är belysning från vita lysdioder, vilka blir bättre och bättre i spåren av halvledarutvecklingen.

Projektet behandlar bl.a.:

  • Spektral fördelning, färgtemperatur, färgåtergivningsindex, applicerad mätteknik
  • Stabilitet, kort och långtidsprov med löpande kontroll av egenskaper som spektralt innehåll och ljusfördelning: Möjligheter till accelererade långtidsprov med variation av driftströmmar, värmeprov och/eller elektriska störningar 
  • Livscykelanalys där ingående komponenter utvärderas med avseende på hållbarhet, återanvändning, ekonomisk livslängd, naturpåverkan.
  • Nätpåverkan/känslighet där fasvridning, övertoner, komponentstabilitet utvärderas Hälsoaspekter, bästa spektrala sammansättningar för välbefinnande, påverkan/strålskador på ögon, hud samt hjärna. 

Belysningsföretag deltar

Projektet drivs i samarbete med angränsande projekt från samma finansiär som utförs på Högskolan i Jönköping och på Luleå Tekniska Högskola. Ett antal belysningsföretag inbjuds att delta med kompetens, mätobjekt och synpunkter under projektets gång.

 

Projektledare: Gösta Werner, SP, Borås

För mer information: http://www.sp.se/sv/index/research/lysdioder/Sidor/default.aspx

Om författaren

Cinna Adanko

Better Tag Cloud