Konferenser & seminarier Lunds universitet Tekniska Högskolan i Jönköping

Energimyndighetens seminarium i maj 2011

Energimyndigheten driver sedan 2008 tillsammans med Trafikverket och Bertil & Britt Svenssons Stiftelse ett forsknings- och utvecklingsprogram för energieffektivare belysning, ceebel. Programmet avslutas i december i år. I maj gavs projektledarna inom programmet möjlighet att redovisa resultaten från de olika projekten vid ett seminarium anordnat av Energimyndigheten.  Här presenteras några av  de redovisade projekten.

Belysningsstrategi ur Energimyndighetens perspektiv
Reine Karlsson, TEM
Thorbjörn Laike, Lunds Universitet

Nya ljuskällors betydelse för vakenhet välbefinnande och prestation
Thorbjörn Laike, Lunds Universitet
Tommy Govén, Fagerhult AB
Klas Sjöberg, Lunds Universitet

Outdoor LED in residential areas
Maria Johansson, Lunds Universitet

Inventering av kunskapsläget avseende utvärdering av olika typer av ljuskällor
Thorbjörn Laike, Lunds Universitet
Marianne Küller, Lunds Universitet

Belysningskrav och kompetens i byggprocessen
Roy Holmberg, Tekniska Högskolan i Jönköping

Om författaren

Cinna Adanko

Better Tag Cloud