Forskning Projekt inom programmet

Ny projektrapportering inom Energimyndighetens program Energieffektiv belysning

Ceebels syfte är att koordinera, bevaka, sprida och presentera forskning om och utveckling av energieffektiv belysning till såväl branschen som inom vetenskapssamhället och genom ökad samverkan höja den allmänna kompetensnivån inom landet . Ceebels verksamhet finansieras av Energimyndigheten, Trafikverket, och Bertil & Britt Svenssons Stiftelse för Belysningsteknik och  ligger inom ramen för Energimyndighetens Program för energieffektivisering inom belysningsområdet. Programmet inleddes 1 januari 2008 och pågår till 31 december 2011. Sammanlagt har under perioden 2009-2011 avsatts 40 miljoner kronor till ett trettiotal projekt rörande energieffektivisering inom belysningsområdet. 

Då nu programmet lider mot sitt slut ges en summering av vad som genomförts samt riktningen för de framtida nationella satsningarna i relation till internationell forskning vid konferensen The future of energy efficient lighting 28-30 november i Katrineholm. Under hösten publicera de enskilda slutrapporterna på ceebels hemsida.   

Följande forsknings- och utvecklingsprojekt ingår i programmet  

Magnus Frantzell , Belysningsbranschen, Stockholm
Utarbeta en modeller för beräkning, utvärdering och information av svenska energikrav för belysning inomhus baserade på nya EG-direktiv om byggnaders energiprestanda och gällande tillhörande standarder  

Annika Jägerbrand,  Statens väg- och transportforskningsinstitut,  VTI, Stockholm
Beslutprocesser och planering för energieffektivare väg- och gatubelysning  

Annika Jägerbrand, Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, Stockholm
Energieffektivare väg- och gatubelysning  

Gösta Werner, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Borås
Utvärdering av energisnål och innovativ ljusstyrande LED-optik  

Jan Ejhed, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
Light Symposium  

Jan Kristofferson,  Sustainable Innovation, Stockholm
Energieffektivt ljus i boendemiljö  

Johan Felix, CIT Recycling Development AB, Göteborg
Energieffektiva kommersiella tillämpningar för kombinationer av LED-belysning och återvunna displaykomponenter  

Jonas Berggren, Encubator, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
Ökad energibesparing genom ett trådlöst övervakningssystem för utomhusbelysning  

Karin Fridell Anter, Konstfack, Stockholm
Energibesparing, rumsupplevelse, funktionalitet vid belysningsplanering.

Karin Fridell Anter,  Konstfack , Stockholm
Belysningsförstärkande färgsättning av rum

Kenny Ranerup, LCD Center AB, Borlänge
LED och ljusförstärkande optiska filmer  

L ars Bergkvist, Prismalence
Utveckling av uppgraderingsbar LED baserad retrofit-enhet för vägarmaturer  

Lars Bergkvist Prismalence AB
Utveckling av lins för energieffektiv asymmetrisk ljusspridning  

Maria Johansson, Miljöpsykologi, Lunds Tekniska Högskola, Lund
Utomhus LED-belysning i flerbostadsområden: effekter för energianvändning samt upplevd trygghet och tillgänglighet , del 2 

Martin Lundmark,  Luleå Tekniska universitet, Luleå
Minskat livslängd av energieffektiv belysning på grund av höga nivåer av elektromagnetiska störningar  , del 2, del 3

Mats Bladh,  Linköpings Universitet, Linköping
Energieffektiv hembelysning möjligheter och problem  

Monica Säter, JTH & Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
Utbildning i utformning av energieffektiv belysning 

Niclas Norlén, LumenRadio, Göteborg
Trådlös inomhusbelysing  

Niclas Norlén, LumenRadio AB, Göteborg
Trådlös gatu- och vägbelysning  

Nils Svendenius, Tekniska Högskolan i Jönköping, JTH
Utveckling av energisnål och innovativ ljusstyrande LED-optik  

Nils Svendenius , Tekniska Högskolan i Jönköping, JTH
Energieffektiv och hållbar belysning, Jönköping som modellkommun i samarbete med Uthållig kommun  

Reine Karlsson Stiftelsen TEM, Lunds Universitet, Lund
Snabb översikt av utvecklingsförutsättningar för ljusrelaterad kompetensuppbyggnad  

Reine Karlsson Stiftelsen TEM, Lunds Universitet, Lund
Gemensam förståelse som grund för snabb högkvalitativ introduktion av belysningsteknik  

Roy Holmberg, Tekniska Högskolan i Jönköping
Kompetens vid projektering och upphandling av belysning i byggprocessen. Del 1, Del 2, Del 3

Sven-Olof Lundkvist / Sara Nygårdhs , Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, Linköping
Samspel mellan vägbelysning och vägbeläggning för minskad energiförbrukning  

Thorbjörn Laike, Miljöpsykologi, Lunds Tekniska Högskola, Lund
Utvärdering av personalens upplevelse och användning av olika typer av moderna styrsystem för effektivare energianvändning av belysning inom en kontorsbyggnader  

Thorbjörn Laike,  Miljöpsykologi, Lunds Tekniska Högskola, Lund
Nya ljuskällors betydelse för vakenhet, välbefinnande och prestation 

Thorbjörn Laike, Miljöpsykologi, Lunds Tekniska Högskola, Lund
Centrum för energieffektiv belysning

 Thorbjörn Laike,  Miljöpsykologi, Lunds Tekniska Högskola, Lund
Minskad energianvändning med hjälp av ny algoritmisk ljusstyrning tillsammans med dagsljus- och närvarokontroll kan ge bättre arbetsmiljö och förbättrad prestation i skolan – En undersökning över ett läsår i fyra olika klassrum.  

Thorbjörn Laike,  Miljöpsykologi, Lunds Tekniska Högskola, Lund
Inventering av kunskapsläget avseende utvärderingar av olika typer av ljuskällor  

Thorbjörn Laike,  Miljöpsykologi, Lunds Tekniska Högskola, Lund
Utveckling av en holistisk metod för utvärdering av framtida och befintliga belysningsanläggningar

Om författaren

Cinna Adanko

Better Tag Cloud