Prismalence Utveckling

Utveckling av lins för energieffektiv asymmetrisk ljusspridning

Utvecklingen av lins för energieffektiv asymmetrisk ljusspridning, har fram till i dag, mitten dec. 2008, gått över förväntan. Alla problem är förvisso inte överkomna, men linsen, som i första hand är avsedd för vägarmaturer, har nått ett utvecklingsstadium där kommersialisering har startat. Prismalence AB levererar optiken, reflektor och lins, till Nordic Light i Skellefteå, som slutmonterar  levererar. 
Alla installationer som hittills utförts, visar en energibesparing på 50 – 70%
Örnsköldsviks kommun har nyligen beställt 4200 armaturer, varav 2700 skall vara uppsatta före utgången av januari 2009. Ö-vik har behov av att byta ca 10 000 armaturer. Situationen är likartad i alla Sveriges kommuner, enligt Vattenfall Services Nordic. 
Patent 
En patentansökan som skyddar den pågående utvecklingen inlämnades 2008-01-23. Patent meddelades 2008-11-18. Patent nr: SE 531 002 C2.

Projektledare: Lars Bergkvist, Prismalence AB

För mer information: www.prismalence.se

Om författaren

Cinna Adanko

Better Tag Cloud