EU

EU satsar på belysning

EU-kommissonen har publicerat ett GREEN PAPER ”Lighting the Future – Accelerating the deployment of innovative lighting technologies”. Förslagen ligger väl i linje med vår svenska dialog om behoven och möjligheterna att utveckla belysningssektorns värdeskapande. Kommissionen beskriver SSL (Solid State Lighting) som en Key Enabling Technology (KET) för väsentliga utvecklingsmöjligheter. Kommissionen bjuder in alla att bidra med synpunkter senast 29 februari 2012, t.ex. via denna länk.

Det är viktigt att vi tillsammans ser till att Sverige tar en ledande roll i den här processen.

Om författaren

Cinna Adanko

Better Tag Cloud