Energimyndigheten EU

Kallelse till möte i Stockholm 22 februari

Kallelse till möte för att få in synpunkter på EU-kommissionens utkast till ny ekodesignförordning för LED-lampor och reflektorlampor, samt reviderad energimärkning för lampor.

Kommissionen har nyligen släppt utkast till en ny ekodesignförordning för LED-lampor och reflektorlampor, samt reviderad energimärkning för lampor. Energimyndigheten företräder Sverige i de förhandlingar som pågår om innehållet i förordningarna. Som led i detta ska avstämning ske med nationella aktörer inom belysningsområdet och härmed kallar vi alla intresserade att delta i ett möte onsdagen den 22 februari kl 13.30 – 16.30 i myndighetens lokaler på Rosenlundsgatan 9, Stockholm.

Anmälan sker till

Peter.Bennich@energimyndigheten.se  eller Christofer.Silfvenius@energimyndigheten.se.

Det går även att skicka in skriftliga synpunkter på förslaget. Mottagna synpunkter används som delunderlag i den beredning av svenska ståndpunkter som Energimyndigheten ansvarar för, och balanseras mot andra synpunkter. För att vara säker på att kommissionen får tillhanda specifika synpunkter går det även med fördel att skicka in separata skrivelser, och kommer då att betraktas som synpunkter från ett särintresse (dvs inte officiellt svenska synpunkter).

Working Document on a draft
COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No …/..
of […]implementing Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of general lighting lamps

Working Document on a Draft
COMMISSION REGULATION (EU) No …/..
of …. implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for directional lamps, light emitting diode lamps and related equipment

EXPLANATORY NOTE to the
Working Document on a draft Commission Delegated Regulation implementing Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of general lighting lamps

and to the

Working Document on a draft Commission Regulation implementing Directive2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for directional lamps, light emitting diode lamps and related equipment

Om författaren

Cinna Adanko

Better Tag Cloud