EU

Grönbok om Solid State Lighting,

EU kommissionen önskar få in synpunkter på Grönbok om Solid State Lighting, senast 29 februari

Inom ramen för En digital agenda för Europa, ett s k flaggskeppsinitiativ med syfte att bl a främja innovation på IT-området, har kommissionen tagit fram en s k grönbok, dvs ett diskussionsunderlag, där det diskuteras hur LED-baserad belysning kan främjas. Frågor som hur forskning och utveckling samt spridning av nya belysningslösningar kan främjas, tas upp. Kommissionen önskar att få in synpunkter och genomför därför en publik konsultation som är öppen till den 29 februari. Det är enkelt att skicka in synpunkter och Energimyndigheten ser gärna att svenska aktörer sprider, diskuterar och skickar in synpunkter.

 

GREEN PAPER
Lighting the Future

Om författaren

Cinna Adanko

Better Tag Cloud