EU

Krav på framtidens belysning – synpunkter senast 24 februari.

Underlag till krav på framtidens belysning har tagits fram inom ramen för IEA-samarbetet IEA 4E annex SSL, synpunkter önskas få in senast 24 februari.

IEA, International Energy Agency, har ett program för energieffektiva elektriska apparater, Efficient electrical end-use equipment, 4E, där sparpotentialer för energieffektiv teknik analyseras och styrmedel som främjar spridning av sådan teknik diskuteras. Ett av projekten rör LED-baserad belysning, annexet SSL. Där har en internationell expertgrupp tagit fram ett diskussionsunderlag för krav i olika nivåer på olika slags belysning, som ska fungera som en utgångspunkt för lagstiftare runt om i världen. En knäckfråga är att det saknas testmetoder för t ex livslängd av LED, och det behandlas i viss mån också. Energimyndigheten/Sverige är ordförande i annexet och härmed uppmanas alla aktörer att skicka in synpunkter, senast 24 februari. Information och instruktioner om hur och var synpunkter kan skickas in.

Om författaren

Cinna Adanko

Better Tag Cloud