LED-seminarier SP

Välbesökt workshop i Göteborg om LED belysning

ledbesvär

För tredje året i rad arrangerade SP en temadag om utvecklingen av LED för belysning. Den 14 februari satt närmare 50 deltagare och lyssnade till föredrag om Energimyndighetens tankar om stöd till framtidens belysning, Petri Kärhä från MIKES i Finland berättade om mätteknik för att uppskatta livslängden hos komponenterna och Anders Larsson från Luleå Tekniska Högskola visade resultat över hur de nya belysningsprodukterna stör elnätet. Vidare var Johan Felix från Chalmers Industriteknik med och presenterade utvecklingen av en armatur skapad som återvinning av kasserade LCD-skärmar och från SP presenterades de första resultaten av åldringsegenskaperna hos 40W ersättningslampor. Rubriken för mötet hade satts till LED-besvär, och förutom att vara ett exempel på Göteborgshumor så betonade det kluvenheten i att anamma de nya ljuskällorna, speciellt då den positiva utvecklingen av marknaden överskuggas av bristfälliga produkter och regelbundna försäljningsförbud från elsäkerhetsverket.

Efter lunch tillbringades mycket tid till gruppdiskussioner, och även om temat var framtidens önskebelysning var det flera grupper som gled över på andra ämnen. Gemensamt för alla grupper var fokus på LED som belysning, och hur branschen har behov av ytterligare kunskapsuppbyggnad.

Temadagen hölls på det nyöppnade Clarion Hotel Post i Göteborg, och efter avslutad workshop kunde de intresserade få följa med på en rundtur i hotellet. Hotellets fastighetschef, tog med den intresserade skaran till festlokaler, allmänna utrymmen och sviter, och kunde visa på hur olika ljuskällor och armaturer kombinerats, och hur belysningen kunde styras genom ett grafiskt gränssnitt på pekskärmar vid ingången till varje rum.

Per Olof Hedekvist

Om författaren

Cinna Adanko

Better Tag Cloud